ŽUPANIJSKI I GRADSKI ODBOR HDZ-a PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE

Na području županije djeluje županijska organizacija HDZ-a, koju čine sve općinske i gradske organizacije s područja županije. Županijsku organizaciju vodi županijski odbor HDZ-a koji se sastoji od 21 do 39 članova biranih na skupštini županijske organizacije HDZ-a.

Gradsku organizaciju vodi gradski odbor HDZ-a koji se sastoji od 9 do 21 člana biranih na skupštini gradske organizacije HDZ-a. Svaka dva mjeseca saziva se zajednička sjednica gradskog odbora HDZ-a i predsjednika svih ogranaka.

Saborski zastupnici i članovi Vlade koji su članovi HDZ-a i imaju prebivalište na području gradske organizacije po položaju su članovi gradskog odbora. Gradonačelnik, predsjednik gradskog vijeća i predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a u gradskom vijeću također su po položaju članovi gradskog odbora HDZ-a. Predsjednik Mladeži HDZ-a gradske organizacije po položaju je član gradskog odbora.

Županijski odbor HDZ Primorsko-Goranske Županije

Ivo Pekić - predsjednik MHDZ PGŽ

Šein Brinjak - predsjednik ZB

Željko Frankić - predsjednik ZPO

Ivan Mencer - predsjednik AZ

Ivo Baćić - predsjednik KU

Jelena Balen - član

Majda Burić - član

Vesna Buterin - član

Tea Čaljkušić Mance - član

Ana Čančarević - član

Sonja Deronja - član

Marija Dujmović Pavan - član

Tomislav Dundović - član

Damir Grgić - član

Nikola Grgurić - član

Vedran Grgurić - član

Rudolf Grubišić - član

Lovorko Gržac - član

Ivan Kirin - član

Ana Kučić - član

Matija Laginja - član

Josip Ostrogović - član

Mario Pavelić - član

Mile Perić - član

Ante Periš - član

Željko Plazonić - član

Sara Pozar - član

Frano Primorac - član

Mateo Rajkovača - član

Milan Rončević - član

Ratko Salamon - član

Igor Sušić - član

Petar Valovičić - član

Milan Rončević - član

Sanjin Vrkić - član

Tomislava Zečević Pedić - član

Marijan Perica- predsjednik NO

Nadzorni odbor HDZ Primorsko-Goranske Županije

Marijan Perica - predsjednik

Ivo Baćić - član

Željko Selci - član

Marin Šarlija - član

Vinko Vukušić - član

Časni sud ŽO HDZ PGŽ

Nada Rupčić - predsjednica

Tomislav Šporaljić - sudac

Neven Pavelić - sudac

Nataša Juriša - sudac

Avelino Baretić - sudac

Vijećnici HDZ-a u Županijskoj skupštini

Dinko Beaković - predsjednik Kluba vijećnika

Marijan Bačić - vijećnik

Marija Dujmović-Pavan - vijećnica

Damir Dumančić - vijećnik

Lovorko Gržac - vijećnik

Rudolf Ljubičić - vijećnik

Vice Sep - vijećnik

Iva Sušić - vijećnica

Petar Valovičić - vijećnik

OPĆINSKI I GRADSKI ODBORI

G.O. BAKAR - Tomislav Klarić

G.O. CRES - Sanja Tomić

G.O. CRIKVENICA - Damir Rukavina

G.O. ČABAR - Martin Kvaternik

G.O. DELNICE - Goran Bukovac

G.O. KASTAV - Hrvoje Perić

G.O. KRALJEVICA - Nikola Rodin

G.O. KRK - Anto Čabraja

G.O. MALI LOŠINJ - Anto Nedić

G.O. NOVI VINODOLSKI - Oleg Butković

G.O. OPATIJA - Marko Čorić

G.O. RAB - Nikola Grgurić

G.O. RIJEKA - Lucian Vukelić

G.O. VRBOVSKO - Marijan Tkalčević

O.O. BAŠKA - Miroslav Hrgovčić

O.O. BROD MORAVICE - Dragutin Crnković

O.O. ČAVLE - Perica Prpić

O.O. DOBRINJ - Mladen Radolović

O.O. FUŽINE - Slavko Starčević

O.O. JELENJE - Ivoslav Ban

O.O. KLANA - Matija Laginja

O.O. KOSTRENA - Tomislav Matić

O.O. LOKVE - Sanja Beljan Brkić

O.O. LOPAR - Josip Borić

O.O. LOVRAN - Rene Dušević

O.O. MALINSKA - Anton Spicijarić

O.O. MATULJI - Vedran Grgurić

O.O. MOŠČENIČKA DRAGA - Matija Laginja

O.O. MRKOPALJ - Marijan Petrović

O.O. OMIŠALJ - Marijana Šunić

O.O. PUNAT - Anton Žić

O.O. RAVNA GORA - Majda Burić

O.O. SKRAD - Damir Grgurić

O.O. VINODOLSKE OPĆINE - Goran Cerović

O.O. VIŠKOVO - Marina Tomić Pujić

O.O. VRBNIK - Marija Dujmović - Pavan

25. obljetnica osnutka HDZ-a u Rijeci i PGŽ-u

25. obljetnica osnutka HDZ-a u Rijeci i PGŽ-u