STRUČNI ODBORI

Odbori HDZ-a stalna su stručna radna tijela koja okupljaju stranačke i nestranačke stručnjake iz svih sfera društva: od gospodarstva, financija, poljoprivrede, znanosti i kulture, preko športa, zdravstva i socijalne skrbi do informatizacije, sigurnosti, zaštite okoliša, prometa…

U okviru svog djelokruga rada Odbori sudjeluju u kreiranju politika HDZ-a, utvrđuju stajališta o pojedinim stručnim, političkim i društvenim pitanjima te tijelima i dužnosnicima HDZ-a predlažu načine njihovog provođenja.

Na nacionalnoj razini djeluje dvadeset i jedan Odbor. U 20 županijskih organizacija HDZ-a i Gradskoj organizaciji HDZ-a Grada Zagreba djeluje 21 Stručni odbor - sukladno strukturi nacionalnih Odbora. Stručni odbori djeluju i na razini gradskih i općinskih organizacija HDZ-a.

Predsjednici nacionalnih odbora

Odbori

Predsjednik: Frano Primorac
Predsjednik: Mr.sc. Denis Buterin
Predsjednik: Mateo Rajkovača
Predsjednik: Mr.sc. Bojan Šober
Predsjednik: Dr.sc. Bojan Hlača
Predsjednik: Tomislav Špoljarić
Predsjednik: Mr.sc. Željko Marković
Predsjednik: Dean Caput
Predsjednik: Đurđica Šimičić
Predsjednik: dr.sc. Tea Čaljkušić Mance
Predsjednik: dr.sc. Predrag Šustar