PREDSJEDNICI NACIONALNIH ODBORA

Odbori HDZ-a stalna su stručna radna tijela koja okupljaju stranačke i nestranačke stručnjake iz svih sfera društva: od gospodarstva, financija, poljoprivrede, znanosti i kulture, preko športa, zdravstva i socijalne skrbi do informatizacije, sigurnosti, zaštite okoliša, prometa…

U okviru svog djelokruga rada Odbori sudjeluju u kreiranju politika HDZ-a, utvrđuju stajališta o pojedinim stručnim, političkim i društvenim pitanjima te tijelima i dužnosnicima HDZ-a predlažu načine njihovog provođenja.

Na nacionalnoj razini djeluje dvadeset i jedan Odbor. U 20 županijskih organizacija HDZ-a i Gradskoj organizaciji HDZ-a Grada Zagreba djeluje 21 Stručni odbor - sukladno strukturi nacionalnih Odbora. Stručni odbori djeluju i na razini gradskih i općinskih organizacija HDZ-a.

STRUČNI ODBORI U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI

SANJIN VRKIĆ - Koordinator SO HDZ-a PGŽ i član nacionalne koordinacije SO HDZ-a

STRUČNI ODBOR ZA BRANITELJE

Frano Primorac

STRUČNI ODBOR ZA DEMOGRAFIJU,OBITELJ,MLADE I SOCIJALNU POLITIKU

Dina Šverko Vižintin

STRUČNI ODBOR ZA DOMOVINSKU SIGURNOST

Pavao Nekić

STRUČNI ODBOR ZA FINANCIJE

Mr.sc. Denis Buterin

STRUČNI ODBOR ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I OBRT

Josip Rupčić

STRUČNI ODBOR ZA HRVATE IZVAN RH

Mateo Rajkovača

STRUČNI ODBOR ZA INFORMIRANJE,INFORMATIZACIJU, MEDIJE I DIGITALNO DRUŠTVO

Žarko Čović

STRUČNI ODBOR ZA KULTURU

Mr.sc. Bojan Šober

STRUČNI ODBOR ZA POLJOPRIVREDU,ŠUMARSTVO I RIBARSTVO

Dražen Kalčić

STRUČNI ODBOR ZA PRAVOSUĐE

Tomislav Špoljarić

STRUČNI ODBOR ZA POMORSTVO,PROMET I VEZE

Dr.sc. Bojan Hlača

STRUČNI ODBOR ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

Jurica Nekić

STRUČNI ODBOR ZA RAD I MIROVINSKI SUSTAV

Nada Rupčić

STRUČNI ODBOR ZA REGIONALNI RAZVOJ I EU FONDOVE

Mr.sc. Željko Marković

STRUČNI ODBOR ZA ŠPORT

Dean Caput

STRUČNI ODBOR ZA TURIZAM

Đurđica Šimičić

STRUČNI ODBOR ZA UPRAVU, LOKALNU I PODRUČNU (REGIONALNU) SAMOUPRAVU

Josip Ostrogović

STRUČNI ODBOR ZA VANJSKE I EUROPSKE POSLOVE

Ivona Milinović

STRUČNI ODBOR ZA ZAŠTITU OKOLIŠA,ENERGETIKU I VODNO GOSPODARSTVO

Gordan Gašparović

STRUČNI ODBOR ZA ZDRAVSTVO

Dr.sc. Tea Čaljkušić Mance

STRUČNI ODBOR ZA ZNANOST I OBRAZOVANJE

Dr.sc. Predrag Šustar