Unutarstranački izbori 2021.


Na temelju članka 76. stavak 2. i članka 97. stavka 1. i 3. Statuta HDZ-a („Narodne novine“ broj: 54/18) u vezi s člankom 37a. stavak 3. točka e). Statuta Hrvatske demokratske zajednice od 29. travnja 2000. i njegovim izmjenama i dopunama i članka 4. Pravilnika o unutarstranačkim izborima u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, Ur.broj: 05-20/768 od 19. listopada 2020. godine, Nacionalno vijeće Hrvatske demokratske zajednice, na sjednici održanoj 12. srpnja 2021. godine, donijelo je:

O D L U K U

o održavanju unutarstranačkih izbora u lokalnim i područnim organizacijama Hrvatske demokratske zajednice

 

I.

Unutarstranački izbori u lokalnim i područnim organizacijama Hrvatske demokratske zajednice provest će se u razdoblju od 1. rujna do 5. prosinca 2021. godine.

II.

Izborne skupštine teritorijalnih organizacija HDZ-a održat će se u vremenu od:

15. rujna do 17. listopada 2021. godine u temeljnim organizacijama HDZa

18. listopada do 14. studenoga 2021. godine u općinskim, gradskim i organizacijama HDZa gradskih četvrti

15. studenoga do 5. prosinca 2021. godine u županijskim organizacijama HDZ-a i Gradskoj organizaciji HDZ-a Grada Zagreba.

III.

Izbori za predsjednike i potpredsjednike općinskih, gradskih i županijskih organizacija HDZ-a, organizacija HDZ-a gradskih četvrti i Gradske organizacije HDZ-a Grada Zagreba, održat će se:

17. listopada 2021. godine – prvi krug

24. listopada 2021. godine – drugi krug.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.


Link na dokumente

Dokumenti Organizacija HDZ Primorsko-goranske županije


Županijska organizacija HDZ


Gradska organizacija HDZ Bakar


Općinska organizacija HDZ Baška


Općinska organizacija HDZ Brod Moravice


Gradska organizacija HDZ Cres


Gradska organizacija HDZ Crikvenica


Gradska organizacija HDZ Čabar


Općinska organizacija HDZ Čavle


Gradska organizacija HDZ Delnice


Općinska organizacija HDZ Dobrinj


Općinska organizacija HDZ Fužine


Općinska organizacija HDZ Jelenje


Gradska organizacija HDZ Kastav


Općinska organizacija HDZ Klana


Općinska organizacija HDZ Kostrena


Gradska organizacija HDZ Kraljevica


Gradska organizacija HDZ Krk


Općinska organizacija HDZ Lokve


Općinska organizacija HDZ Lopar


Općinska organizacija HDZ Lovran


Gradska organizacija HDZ Mali Lošinj


Općinska organizacija HDZ Malinska-Dubašnica


Općinska organizacija HDZ Matulji


Općinska organizacija HDZ Mošćenička Draga


Općinska organizacija HDZ Mrkopalj


Gradska organizacija HDZ Novi Vinodolski


Općinska organizacija HDZ Omišalj


Gradska organizacija HDZ Opatija


Općinska organizacija HDZ Punat


Gradska organizacija HDZ Rab


Općinska organizacija HDZ Ravna Gora


Gradska organizacija HDZ Rijeka

Naputak o načinu, uvjetima i rokovima kandidiranja na dužnosti i u tijela koja se biraju na izbornoj skupštini temeljne organizacije HDZ-a:

Poziv na izbore za izbor za predsjednika i potpredsjednike


Općinska organizacija HDZ Skrad


Općinska organizacija HDZ Vinodolska


Općinska organizacija HDZ Viškovo


Općinska organizacija HDZ Vrbnik


Gradska organizacija HDZ Vrbovsko