STRUČNI ODBORI

Odbori HDZ-a stalna su stručna radna tijela koja okupljaju stranačke i nestranačke stručnjake iz svih sfera društva: od gospodarstva, financija, poljoprivrede, znanosti i kulture, preko športa, zdravstva i socijalne skrbi do informatizacije, sigurnosti, zaštite okoliša, prometa…

U okviru svog djelokruga rada Odbori sudjeluju u kreiranju politika HDZ-a, utvrđuju stajališta o pojedinim stručnim, političkim i društvenim pitanjima te tijelima i dužnosnicima HDZ-a predlažu načine njihovog provođenja.

Na nacionalnoj razini djeluje dvadeset i jedan Odbor. U 20 županijskih organizacija HDZ-a i Gradskoj organizaciji HDZ-a Grada Zagreba djeluje 21 Stručni odbor - sukladno strukturi nacionalnih Odbora. Stručni odbori djeluju i na razini gradskih i općinskih organizacija HDZ-a.

Predsjednici nacionalnih odbora

Odbori

Predsjednik: Frano Primorac
Predsjednik: Mr.sc. Denis Buterin
Predsjednik: Mateo Rajkovača
Predsjednik: Žarko Čović

email: digitalci@pgz.hdz.hr

NACIONALNI PREDSJEDNIK ODBORA: ROBERT KOPAL

DJELOKRUG RADA

 • razmatra pitanja komuniciranja, informiranja i medija
 • prati, potiče i sudjeluje u predlaganju zakona o pisanim i elektroničkim medijima (tisak, radio, televizija, internet)
 • prati primjene međunarodnih dokumenata o informiranju i medijima na nivou županije
 • prati pitanja vezana uz zaštitu prava na informiranje i informaciju, zaštitu intelektualnog vlasništva, zaštitu privatnosti na elektroničkim medijima
 • potiče prava na informiranje, informaciju i komuniciranje novim tehnologijama i sredstvima elektroničkog komuniciranja (internet, elektronička trgovina, internet edukacija)
 • promiče tehničku kulturu i tehničku suradnju glede uporabe računala i računalnog umrežavanja (internet)
 • razmatra pitanja uz usklađivanje, poticanje i unapređenje gospodarstva temeljenog na informacijskim tehnologijama
 • prati postojeće, predlaže i potiče korištenje novih tehnologija informiranja u radu jedinica lokalne samouprave
 • surađuje s udrugama, medijima, znanstvenim institucijama, povjerenstvima koja razmatraju djelatnost komunikacije, informiranja i medija. 
   

Odbor obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

Predsjednik: Mr.sc. Bojan Šober
Predsjednik: Dr.sc. Bojan Hlača
Predsjednik: Tomislav Špoljarić
Predsjednik: Mr.sc. Željko Marković
Predsjednik: Dean Caput
Predsjednik: Đurđica Šimičić
Predsjednik: dr.sc. Tea Čaljkušić Mance
Predsjednik: dr.sc. Predrag Šustar

Zajednice Hrvatske demokratske zajednice

Predsjednik: Ivo Baćić

tel 051/321-190
fax 051/214-977
Jadranski trg 1, 51000 Rijeka
E-adresa: utemeljitelji-pg@hdz.hr