Lokalni izbori 2021.

Dovršetak ceste Rešetari – Srdoči (GSP 233)

28.03.2021.
Gradska sabirna prometnica GSP 233
Koridor buduće prometnice s kopijom katastarskog plana, izvor: autor teksta (24.03.2021.)

Nedovršena cesta između naselja Rešetari u Gradu Kastvu i naselja Srdoči u Gradu Rijeci evidentirana je kao I. dionica gradske sabirne prometnice GSP 233, koja povezuje zapadni dio grada s centrom Rijeke te će se izgradnjom navedene prometnice značajno povećati protočnost i sigurnost cestovnog prometa. Prva dionica prometnice počinje na katastarskoj granici Grada Rijeke prema Kastvu i planirani spoj s I. dionicom GSP 233 koja je do danas izgrađena do Rešetara. Cesta 233  danas uspješno spaja Kastav s Rešetarima, no Rešetari istom cestom još uvijek nisu povezani sa Srdočima. Gradsku sabirnu cestu 233 potrebno je što prije izgraditi zbog konstantnog rasta broja stanovnika Grada Kastva te nemogućnosti postojećih prometnica da apsorbiraju sve veće količine prometa između Grada Kastva i Grada Rijeke.

Prometnice koje povezuju Grad Kastav i Grad Rijeku su prekapacitirane, što je evidentno u vršnim satima, odnosno kada većina ljudi putuje na posao i s posla.  Najveći porast stanovništva očituje se u naseljima Rešetari, Jurčići i Ćikovići zbog povećane izgradnje stambenih objekata i njihovim direktnim pristupom na državnu cestu DC 304 što stvara ogromnu gužvu na čvoru Diračje. Imajući na umu gužvu na državnoj cesti DC 304 mnogi stanovnici Kastava, a pogotovo predhodno navedenih naselja kojima je pravac kretanja prema Gradu Rijeci, koriste se nerazvrstanim cestama Grada Kastva kao alternativnim pravcem kretanja prema Gradu Rijeci i to najviše uskim ulicama kroz naselja Tuhtani i Frlani. Povećanom koncentracijom prometa na nerazvrstanim cestama kroz naselja Tuhtani i Frlani te neadekvatnom kolničkom infrastrukturom (nedovoljna širina prometnih trakova i nedostatak nogostupa) dodatno se ugrožava sigurnost svih sudionika u prometu s posebnim naglaskom na pješake.

Za izgradnju trase prometnice duga cca 300 m od kraja Rešetara i početka Frlana do administrativne granice Grada Rijeke, sporno je oko 15 privatnih čestica (cca 6000 m²) koje treba otkupiti da bi se dovršila izgradnja. Cesta koja bi trebala spojiti Srdoče i Rešetare nije prioritet Grada Rijeke i Grada Kastva, a nužna je za kretanje stanovnika zapadnog dijela grada prema centru Grada Rijeke. Jedan od ciljeva za koji će se zalagati HDZ Grada Kastva je rješavanje dugogodišnjeg problema koji muči Kastavce je dovršetak  I. dionice gradske sabirne prometnice GSP 233, odnosno bolja prometna povezanost, smanjenje prometne zagušenosti te rasterećenje postojećih prometnica.