Klub vijećnika HDZ-a PGŽ

HDZ snažno za razvoj Gorskog kotara

Poticanje razvoja Gorskog kotara jedna je od aktivnosti koje u Klubu HDZ-a Primorsko goranske županije prepoznajemo i naglašavamo kao bitnu. Prihvaćamo Informaciju o aktivnostima Primorsko – goranske županije u cilju poticanja razvoja Gorskog kotara, kao i zaključke s konferencije Gorski kotar u fokusu, koji su inače doneseni prije čak tri godine.

U HDZ- u smatramo važnim upoznati lokalno stanovništvo da su  Zaključci doneseni na  konferenciji Gorski kotar u fokusu, već proslijeđeni nadležnim tijelima na razmatranje i odlučivanje stoga nam je, u najmanju ruku, neobično da se isti zaključci ponovno šalju Vladi i da će se to na Skupštini od strane Župana prezentirati kao nova aktivnost u cilju poticanja razvoja Gorskog kotara. Nama djeluje da se time samo želi prikazati da se nešto poduzima, bez stvarne namjere da se nešto i poduzme. 

Da ova Vlada ima sluha za Gorski kotar govori u prilog činjenica da se u isti ulažu znatna novčana sredstva. U mandatu ove Vlade od 2016 do srpnja 2022.g. putem nacionalnih programa, prvenstveno kroz Program podrške brdsko- planinskim područjima u projekte s područja Gorskog kotara uloženo je 32,8 milijuna kuna, kroz Fond za razvoj brdsko-planinskih područja uloženo je dodatnih 6,1 milion kuna, a ukupna uložena sredstva za 105 provedenih projekata na području Gorskog kotara iznose 38,9 mln kuna.

U mandatu SDP-ove Vlade 2014. godine ukidanjem Zakona o brdsko planinskom području nanesena je velika šteta stanovnicima Gorskog kotara koji su ostali bez poreznih olakšica, međutim u mandatu ove Vlade donesen je novi Zakon o brdsko planinskom području i Zakon o potpomognutim područjima koji goranski kraj tretira kao područje od posebnog interesa i pod posebnom zaštitom Republike Hrvatske, a u veljači ove godine doneseni su podzakonski akti  odnosno Program razvoja brdsko – planinskih područja i Program održivog društvenog i gospodarskog razvoja potpomognutih područja za razdoblje od 2022-2025.g. Naravno da još treba raditi i da se radi, ali u najmanju ruku je neobično da upravo oni koji su Zakon ukinuli i oštetili gorane sada predlažu niz zakonskih promjena, poreznih olakšica i niz mjera, ali naravno i bez prijedloga načina kako to ostvariti. Dakle populističkim mjerama pokazati goranima da se nešto radi. Moramo spomenuti da je ova Vlada  doskočila u pomoć i kroz Fond za sufinanciranje EU projekata pa je tako dobiveno dodatnih 14,5 milijuna kuna, prije dva mjeseca kroz Program podrške brdsko planinskom području dobiveno je dodatnih 5,6 milijuna kuna. U konačnici, rezultati se vide: tu su dva nova vrtića: u Ravnoj Gori i Fužinama, cesta Hrvatsko – Ložac, a tu je i projekt Zaželi koji na području PGŽ- a provodi kroz čak 19 projekata čime se zapošljava oko 200-ak žena, pretežno upravo na području Gorskog kotara. Tu je još i niz mjera koje su od strane ove Vlade donesene u cilju pomoći svim građanima Republike Hrvatske kao što je povećanje mirovine, energetski dodatak, kontinuirani rast plaća, socijalnih davanja i mnoge druge, a posebno moramo spomenuti i jesenski paket Vlade kojim se ciljano pomaže svima pa tako i stanovnicima Gorskog kotara da lakše prebrode ovaj globalni val  poskupljenja, a koji paket zaista pozdravljaju sve ciljane skupine.

Nesporno je, a to mogu potvrditi i sami Gorani da Vlada ulaže u razvoj Gorskog kotara. Ono što mi želimo jest da  županija, koja nosi naziv Primorsko – goranska županija također uloži više napora u razvoj ovog kraja. Nitko ne kaže da Županija PG ne ulaže u Gorski kotar, ali s obzirom na svoje mogućnosti i ovlasti smatramo da može bolje i više. Iz materijala koji stiže na klupe vijećnika Skupštine PGŽ  koja će se održati 22. rujna 2022. godine u Ravnoj Gori to nije razvidno, jer isti sadrži niz prijedloga usmjerenih prema Vladi. Međutim, ne predlažu se konkretne mjere kojima Županija u okviru svojih mogućnosti i ovlasti mogu poboljšati standard stanovnika Gorskog kotara.

Upravo je to razlog zbog kojeg kao vijećnici kluba HDZ-a predlažemo Skupštini koja će se održati 22. runa 2022. godine realne i konkretne mjere kojima se može pomoći gradovima i općinama Gorskog kotara u provođenju razvojnih projekata, ali i mjere usmjerene na stanovništvo Gorskog kotara.
Prije svega, predlažemo da se za postojeći Fond za Gorski kotar  u proračunu za 2023. godinu osigura 15.000.000,00 kn , te da navedeni iznos predvidi u projekciji proračuna za 2024.godinu i 2025. godinu.

Također, predlažemo da se u narednom  razdoblju od strane PGŽ osigura sufinanciranje II.faze projekta unapređenja vodoopskrbe i kanalizacijske infrastrukture u Gorskom kotaru u vrijednosti 5% od ukupne vrijednosti projekta. Naime, kako je pokrenut postupak za sklapanje Okvirnog sporazuma između Vlade RH i Švicarskog saveznog vijeća ukupne vrijednosti 401,5 milijuna kuna, prema postojećem prijedlogu u obzir bi došle općine Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora i Skrad. Kod prve švicarske darovnice kojom su bile obuhvaćene Općine Brod Moravice, Fužine i Grad Delnice čelnici navedenih JLS muku su mučili jer su kao korisnici projekta vrijednog 230 mln kuna morali sami osigurati 10% vrijednosti projekta. Pomoć im je pristigla tada iz Ministarstva regionalnog razvoja koje je preuzelo obvezu plaćanja dijela  od 5% i bez čije pomoći  projekat ne bi bio ostvaren . Kod ove druge faze ulaganja također će se od općina tražiti sufinanciranje pa predlažemo da ovaj put Županija PG pomogne goranskim JLS sa navedenih 5%.

Nadalje predlažemo da Županija osigura financijska sredstva za prijevoz učenika razredne nastave  osnovnih škola na području jedinica lokalne samouprave koja stanuju na udaljenosti manjoj od tri kilometara, te učenicima predmetne nastave (5.-8.razred) koji stanuju na udaljenosti manjoj od pet kilometara od škole, te da se žurno izradi mreža autobusnih linija kojima bi se osigurao svakodnevni prijevoz  učenika i studenata, te ostalih stanovnika sa područja Gorskog kotara, a za što su sredstva osigurana u državnom proračunu.

Osim navedenih mjera kojima se neposredno rasterećuju općinski proračuni i pomaže goranskim JLS provođenje razvojnih projekata, predlažemo i mjeru usmjerenu na goranske OPG-ove na način  da se prilikom raspisivanja javnih poziva za dodjelu potpora poljoprivrednim gospodarstvima kroz sufinanciranje mjera ruralnog razvoja u poljoprivredi  izmijene uvjeti natječaja na način da se uvjet zapošljavanja za Obiteljska poljoprivredna gospodarstva sa područja Gorskog kotara izostave iz javnog poziva.

Budući se županija često obraća državi sa prijedlogom poreznog rasterećenja stanovnika Gorskog kotara, tako se i PGŽ predlaže porezno rasterećenje građana Gorskog kotara. Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine broj:127/17, 138/20) odredbom čl. 5  određeno je da se prihod od poreza na dohodak raspodjeljuje  na udio općine odnosno grada 74%, udio županije 20% i udio za decentralizirane funkcije 6%.Iz proračuna PGŽ za 2022. godinu razvidno je da prihodi od navedenog poreza iznose 175 mil kn.  Predlaže se da  Županija od ukupnog prihoda  koje ostvaruje na ime poreza na dohodak dio  povrati stanovnicima Gorskog kotara. Hoće li se to učiniti neposredno građanima ili putem njihovih JLS ili bi se taj iznos uplatio u proračune gradova i općina Gorskog kotara koji će dalje ulagati u određene projekte i programe, to ostavljamo na odlučivanje Županiji.