Izbori za mjesne odbore

[Izbori za mjesne odbore u Gradu Kastvu 2022]

03.05.2022.
Izbora za vijeća mjesnih odbora Grada Kastva održati će se u nedjelju - 08. svibnja 2022. godine u vremenu od 08 - 18 sati na pet birališta:
1. MO KASTAV - Školska sportska dvorana „Matija Katalinić", Kastav, Stražnica 2
2. MO REŠETARI - Prostorija Mjesnog odbora Rešetari, Štivar 13
3. MO BRNČIĆI - Društveni dom „Brnčići“, Brnčići 66
4. MO RUBEŠI - Društveni dom „Braće Milih“, Rubeši 65
5. MO SPINČIĆI - Glazbeni dom „Dr. Vojko Vlah“, Spinčići 43
Izbori za MO u Gradu Kastvu

Poštovani sugrađani , drage Kastavke i Kastavci!

 

Nadomak smo izbora za vijeća mjesnih odbora Grada Kastva koji se održvaju u nedjelju - 08. svibnja 2022. godine u vremenu od 08 - 18 sati na pet birališta , kako slijedi :

MO KASTAV - Školska sportska dvorana „Matija Katalinić", Kastav, Stražnica 2

Mjesnom odboru Kastav pripadaju slijedeće ulice:

Belveder, Brnini, Crekvina, Ćikovići NN, Dukićevi skadnji, Dukići, Fortica, Halubajska cesta, Istarska cesta, Jurčići, Jurja Vlaha, Jurjenići, Kajetana Dabovića, Kazimira Jelušića, Klanci, Lokvina, Matka Mandića, Milana Marjanovića, Pelini, Pred Franun, Prolaz Ante Dukića, Prolaz Ivana iz Kastva, Prolaz Ivana Matetića Ronjgova, Put Kalvarije, Put va Zagrad, Put Vladimira Nazora, Skalini istarskog tabora, Stari put, Stražnica, Školska, Škrlji, Šporova jama, Trg istarske Vile, Trg Matka Laginje, Trg svete Lucije, Vincenta iz Kastva, Vjekoslava Spinčića, Zakona kastafskega, Žudika.

MO REŠETARI - Prostorija Mjesnog odbora Rešetari, Štivar 13

Mjesnom odboru Rešetari pripadaju sljedeće ulice:

111. Brigade Zng, 128. Brigade HV, Brozovo, Dolčina, Draga, Frlani, Gorice, Grbujinac, Jurčićeva, Miserkino, Na Brdeh, Njivi, Pilepčić, Pod Kalinicun, Poljana, Put Rešetaron, Put Srdočen, Rešetari, Štivar, Tijanovo, Tuhtani, Vladimira Čerine

MO BRNČIĆI - Društveni dom „Brnčići“, Brnčići 66

Mjesnom odboru Brnčići pripadaju slijedeće ulice:

Bani, Brnčići, Dolnji Turki, Gornji Turki, Jardasi, Jelovičani, Jelušići, Klesarija, Krajevac, Kudeji, Kundajevo, Lešćevo, Martići, Pavletići, Principovo, Rudno, Rupnjak, Selino, Šajino, Šporeri, Žegoti

MO RUBEŠI - Društveni dom „Braće Milih“, Rubeši 65

Mjesnom odboru Rubeši pripadaju sljedeće ulice:

Brestovice, Ćikovići, Dinka Šimunovića, Rubeši

MO SPINČIĆI - Glazbeni dom „Dr. Vojko Vlah“, Spinčići 43

Mjesnom odboru Spinčići pripadaju sljedeće ulice:

Belići, Spinčići, Tometići, Trinajstići

 

Odaziv građana na prošlim izborima za članova vijeća mjesnih odbora bio je poražavajući - izašlo je samo 1340 birača, što znači da je 85,28 % birača Kastva ignoriralo izbore. Obični građani su zanemarili ove izbore - jednim dijelom zbog nedovoljno informacija, a drugim dijelom zbog nepovjerenja.

Na Kandidacijskoj listi Hrvatske demokratske zajednice GO Kastav na predstojećim izborima imamo građane Kastva koji žele raditi na poboljšanju kvalitete života svih građana, imamo kandidate HDZ, HDS i HSP, a posebno želimo istaknuti da imamo i deset nestranačkih kandidata. Za našu lokalnu zajednicu ne bi trebala biti važna stranačka ili religiozna pripadnost, važni su ljudi koji žele dati svoj doprinos u ulozi kreiranja života.

Pozivamo vas da zajednički pokušamo nešto promijeniti, uključimo se u kreiranje života u našoj maloj sredini. Zadaća svih građana našega Kastva treba biti zajednička - malim koracima možemo zajednički činiti velike stvari. Svatko od nas ima neki talent, viziju, prijedlog - uključimo se u kreiranje bolje svakodnevice u našem gradu.

Mjesni odbori se moraju profilirati kao važna stvar za život građana našega Kastva, a izabrani ljudi u mjesnim odborima moraju predstavljati baš te građane i služiti tim građanima sa zajedničkim ciljem poboljšavanju života i rada u našoj maloj sredini. 

Grad čine ljudi - izađimo na izbore!  Čuvajmo naš Kastav - zajedno možemo puno!

Irena Kukurin Barić,  predsjednica HDZ - GO Kastav