Uzbudljiva atmosfera ispunila je prostoriju Mjesnog doma u Matuljima proteklog vikenda, gdje je Mladež HDZ Matulji održala svoju redovnu skupštinu.

Mladeži HDZ Matulji odabrala svoje čelnike na uspješnoj skupštini

30.10.2023.
Jakov Džafić ponovno izabran za predsjednika Mladeži HDZ Matulji, a izabrani i članovi nadzornog odbora i općinskog odbora mladeži

Matulji, [27.10.2023.] - Uzbudljiva atmosfera ispunila je prostoriju Mjesnog doma u Matuljima proteklog vikenda, gdje je Mladež HDZ Matulji održala svoju redovnu skupštinu. Glavna vijest s ovog događaja je ponovni izbor Jakova Džafića za predsjednika Mladeži HDZ Matulji, čime je potvrđeno povjerenje članova u njegovu sposobnost i predanost.

Izbori su protekli u demokratskom duhu, a Jakov Džafić je dobio snažnu podršku članova Mladeži, što odražava njegovo dosadašnje izvanredno vođenje organizacije. Nakon izbora za predsjednika, članovi su se okupili kako bi izabrali i druge važne pozicije unutar organizacije.

Nadzorni odbor, koji je odgovoran za praćenje financijskih aktivnosti Mladeži i osiguranje transparentnosti u upravljanju resursima, sastavljen je od članova koji će budno pratiti sve financijske transakcije i poslovanje organizacije. Ovaj korak pridonosi integritetu Mladeži HDZ Matulji.

Općinski odbor mladeži također je izabran, a članovi će zajedno s predsjednikom Jakovom Džafićem raditi na kreiranju i provođenju politika i projekata koji će služiti mladima u Matuljima. Njihova uloga je ključna za izgradnju zajednice koja nudi podršku i mogućnosti za mlade ljude.

Osim toga, članovi Mladeži HDZ Matulji izabrali su svoje predstavnike za županijsku skupštinu, što će im omogućiti aktivno sudjelovanje u političkim procesima na višem nivou te zagovaranje interesa mladih Matuljaca.

Ovo je zasigurno početak nove, uzbudljive faze za Mladež HDZ Matulji, gdje će se raditi na brojnim projektima i inicijativama koje će donijeti koristi članovima i široj zajednici.

Ovaj izbor čelnika Mladeži HDZ Matulji odražava snažan angažman mladih građana u političkom procesu i njihovu spremnost da se bore za bolju budućnost svoje općine.