Bakar

Održana stranačka koordinacija "Istok"

Dnevno političke teme i rad stranačkih organizacija u fokusu

27. lipnja 2023. - U Bakru je održana stranačka koordinacija naziva "Istok" pod vodstvom g. Tomislava Klarića, saborskog zastupnika, gradonačelnika Grada Bakra i člana nacionalnog odbora HDZ-a. Osim o dnevno političkim temama, prisutni su razgovarali o operativnom radu stranke, nizu projekata pokrenutih od strane HDZ-a na širem području županije te daljnjim planovima razvoja na ovom području. Pojedinačni prijedlozi i smjernice daljnjeg djelovanja u smjeru razvoja također su bili u fokusu koordinacije "Istok".