Lovran

Održana stranačka koordinacija "Zapad"

Dnevno političke teme i rad stranačkih organizacija u fokusu

27. lipnja 2023. - U Lovranu je održana stranačka koordinacija naziva "Zapad" pod vodstvom g. Josipa Ostrogovića, predsjednika GO HDZ Rijeka i predsjednika Kluba vijećnika HDZ-a Gradskog vijeća Grada Rijeke.  

Prisutni su razgovarali o operativnom radu stranke, nizu projekata pokrenutih od strane HDZ-a na širem području županije te daljnjim planovima razvoja na ovom području. Osim dnevno političkih tema prisutni su iznosili prijedloge i smjernice za daljnje djelovanje s ciljem razvoja organizacije.