UNUTARSTRANAČKI IZBORI 2021.

REZULTATI IZBORA ZA PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA O.O. HDZ MATULJI

17.10.2021.
17.10.2021. u prostorijama društvenog doma Hangar Matulji, održali su se Unutarstranački izbori , na kojima je Iva Letina potvrdila da će i dalje voditi O.O. HDZ Matulji kao predsjednica, a Ivana Bratović i Ivan Lipovac kao potpredsjednici O.O. HDZ Matulji.

17.10.2021. u prostorijama društvenog doma Hangar, održali su se Unutarstranački izbori , na kojima je Iva Letina potvrdila da će i dalje voditi O.O. HDZ Matulji kao predsjednica, a Ivana Bratović i Ivan Lipovac kao potpredsjednici O.O. HDZ Matulji. Iva Letina je osvojila 51 glas, dok je Ivana Bratović osvojila 45 glasova, a Ivan Lipovac 47 glasova podrške.

Zahvaljujemo se svima koji su sudjelovali i koji su svojim glasom podržali kandidate te osigurali sigurno vodstvo O.O. HDZ Matulji za iduće 4 godine.