HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - GRADSKI ODBOR KASTAV

SANACIJA ŽUPANIJSKE CESTE ŽC 5020

03.03.2023.
Županijska cesta ŽC 5020 ( k.č. 8403/18 k.o. Kastav ) locirana je na dionici od raskrižja ( spoja ) sa županijskom cestom ŽC 5021 ( Radna zona Žegoti ) do lokalne ceste LC 58018 ( autobusno stajalište u naselju Brnčići ). Na predmetnoj dionici učestale su prometne nezgode, a zbog manjkavosti prometne signalizacije i kolničke infrastrukture, postoji mogućnost naleta vozila na pješake.

Županijska cesta ŽC 5020 locirana je na dionici od raskrižja / spoja sa županijskom cestom ŽC 5021 ( Radna zona Žegoti ) do lokalne ceste LC 58018 ( autobusno stajalište u naselju Brnčići ). Na predmetnoj dionici učestale su prometne nezgode, a zbog manjkavosti prometne signalizacije i kolničke infrastrukture, postoji mogućnost naleta vozila na pješake.

Obzirom na učestale zamolbe građana, Gradski odbor HDZ GO Kastav sastavio je prijedlog  potrebnih intervencija uz spomenutu dionicu, te isto dostavio Gradu Kastvu, Županijskoj upravi za ceste PGŽ i Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Vrlo brzo izvršen je izvid na terenu  od strane Grada Kastva i ŽUC-a, te smo dobili i pismenu obavijest vezano uz poduzimanje mjera.

U  2023. godini Grad Kastav i ŽUP PGŽ osigurali su financijska sredstva za nastavak uređenja ŽC 5020, a detaljne aktivnosti možete pročitati u priloženom dopisu.

Želimo zahvaliti svima, ovo je primjer dobre suradnje u cilju poboljšanja kvalitete života naših građana.