Općinsko vijeće Općine Matulji 29.11.2022. je izabralo novi Savjet mladih Općine Matulji.

Savjet mladih Općine Matulji uskoro započinje s radom

10.12.2022.
Mandat članova Savjeta mladih traje tri godine te su iz redova Mladeži HDZ Matulji izabrani: Jakov Džafić, Veronika Grohovac Bernetić i Tina Seccareccia. Najviše su zaslužni  vijećnici HDZ-a Matulji Igor Barak, Iva Letina i Ivan Lipovac, jer upravo su oni bili predložili i potaknuli osnivanje Savjet mladih Matulji i to nakon dugih 8 godina.

Matulji – Općinsko vijeće Općine Matulji 29.11.2022. je izabralo novi Savjet mladih Općine Matulji. To je savjetodavno tijelo Općinskog vijeća čiji su članovi mladi od 15 do navršenih 30 godina, i čiji je prvenstveni cilj razmatranje i predlaganje programa i aktivnosti mladih u Matuljima.

Ovlašteni predlagači članova su političke stranke, udruge građana i udruge koje se bave mladima. Mandat članova Savjeta mladih traje tri godine te su iz redova Mladeži HDZ Matulji izabrani: Jakov Džafić, Veronika Grohovac Bernetić i Tina Seccareccia.

Najviše su zaslužni vijećnici HDZ-a Matulji Igor Barak, Iva Letina i Ivan Lipovac, jer upravo su oni bili predložili i potaknuli osnivanje Savjet mladih Matulji i to nakon dugih 8 godina ( prijašnji saziv je bio od 2012-2014 te od tada pa sve do danas Savjet Mladih Općine Matulji nije niti postojao)  te ovim je pružena puna podrška mladima. Veselimo se skorijem početkom rada Savjeta Mladih i što ćemo biti glas mladih u savjetodavnom tijelu Općine Matulji.