SVJETSKI DAN VODA - 22. OŽUJKA

22.03.2021.

    Prema istraživanjima UNESCO-a, naša domovina Hrvatska po dostupnosti i bogatstvu vode zauzima 4. mjesto u Europi, a 42. mjesto u svijetu. Zašto je 4. mjesto u Europi? Zato što ima puno rijeka, jezera, podzemnih izvorišta vode, naravno i naše veliko bogastvo je naše Jadransko more. 
    Naše stanovništvo koristi 90 posto vode za piće iz zaliha podzemlja, dok 10 % koristi iz površinskih zahvata (rijeke i jezera).
    Vodom iz javne vodoopskrbe u Hrvatskoj se danas koristi oko 90 posto stanovništva. 
    Od ukupne površine Zemlje, kopno prekriva 29 %, a oceani i mora pokrivaju 71 %. 
    Od ukupne količine vode na Zemlji, 97 % je slana voda. 
    Samo 3 % je svježe vode, od čega je većina smrznuta u polarnim krajevima, što ispada da je manje od 1 % zemljine vode dostupno za našu kućnu upotrebu. 
    Prosječna potrošnja vode iz javnog vodoopskrbnog sustava u Hrvatskoj iznosi 140 litara po stanovniku/dan. 
    Amerika, kao i neke nama susjedne zemlje u EU imaju prosječnu dnevnu potrošnju i preko 300 litara po stanovniku na dan.
    Opatijski vodovod jedan je od najstarijih vodovoda na našem širem području, skoro 140 godina organiziranog javnog vodovodnog sustava.
    Kaptiran je prvi izvor Klara 1884. godine u Ičićima 
    Danas Liburnijske vode održavaju sustav vodoopskrbe i odvodnje na području Grada Opatije, Općina Matulji, Općina Lovran i Općina Mošćenička Draga, sa ukupno 29 tisuća stanovnika
    Opatijsko stanovništvo najveći dio vode za piće dobiva s naših učkarskih izvorišta, drugim dijelom iz pravca Rijeke, a manjim dijelom iz Slovenije. 
    Liburnijske vode d.o.o. pružaju uslugu vode za piće skoro svim našim građanima. Kad kažem svima, to znači da je voda za piće dostupna skoro svakom našem kućanstvu i to 99 %, znači da samo 1 % građana nema vodu iz izvorišta, već to koriste iz svojih šterni. 
    Ova voda se distribuira ne samo za Opatiju, već i za Matulje, Lovran i Mošćeničku Dragu.  
    Voda iz vodoopskrbnog sustava Liburnije zadovoljava svjetske kriterije kvalitete, za što je Komunalac d.o.o. Opatija već 2005. dobio ISO standard 22000 u okviru kojega je uveden i  HACCP sustav kontrole kvalitete 
    Ispitivanje kvalitete izvorišta i zdravstvene ispravnosti vode u vodoopskrbnom sustavu Liburnije i zaleđa te kontrola dezinfekcije, osnovne su mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti. 
    Voda koju pijete, ona se redovito ispituje u Zavodu za javno zdravstvo u Rijeci te u laboratoriju Liburnijskih voda , dok se telemetrijskim sustavom upravlja sa izvorištima i neprestano se nadziru kamerama i sl. 
    Ovom Odlukom utvrđuju se zone sanitarne zaštite i mjere zaštite izvorišta koja se koriste za javnu vodoopskrbu na području Liburnije i zaleđa: Vela Učka, Mala Učka, Sredić, Rečina, Srednja voda i Tunel Učka.
    Mjere zaštite izvorišta propisuju se radi zaštite od onečišćenja i drugih utjecaja koji mogu nepovoljno djelovati na kakvoću i zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju ili na izdašnost izvorišta.

Marko Ćorić dipl. ing. politeh. i ing. građ.