16. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KASTVA - HDZ GO KASTAV GLASAO ZA ODLUKU O KUPNJI NEKRETNINE - NOVE ZGRADE DOMA ZDRAVLJA U KASTVU

Ustrajnim radom bližimo se cilju - Novom domu zdravlja u Kastvu

03.02.2023.
Prihvaćen je Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave, a zatim I izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2023. godinu, Odluka o kupnji nekretnina k.č.br. 3283/1 i k.č.br. 3283/2, k.o. Kastav te Odluka o zaduživanju Grada Kastva za realizaciju kapitalnog projekta – Kupnja nekretnina k.č.br. 3283/1 i k.č.br. 3283/2, k.o. Kastav. To je bilo glavno, a postavljena su i neka vjećnička pitanja i dani prijedlozi.

Uskoro novi dom zdravlja

Na 16. Sjednici Gradskog vijeća Grada Kastva, Vjećnici HDZ GO Kastav - Irena Kukurin Barić i dr. sc. Leon Kunišek, u ime Gradskog odbora predložili su izmjenu čl. 8 Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave:

predloženi čl. 8  "Ograničeno prikupljanje ponuda s najmanje 3 pozvana gospodarska subjekta" u "Javni poziv neograničenom broju ponuditelja". Gradski odbor HDZ Kastav smatra da je transparentnije  objaviti javni poziv na web stranicama Grada Kastva sa mogućnošću neograničenog prikupljanja ponuda. 

Od strane gradskih vjećnika SDP-a i njihovih koalicijskih partnera PGS-a, nažalost nije izglasano odlučivanje o ovoj izmjeni Pravilnika, dok je Akcija mladih isto podržala.

Glavna tema Sjednice je bila kupovina nekretnina k.č.br. 3283/1 i k.č.br. 3283/2, k.o. Kastav , te donošenje odluka vezano uz isto - I izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2023. godinu, te donošenje odluka o kupovini spomenute nekretnine i kreditnom zaduženju za realizaciju iste.
Riječ je o kupnji objekta na Istarskoj cesti 1, ( raskršće u Belićima ) bivšoj upravnoj zgradi  tvrtke "Cedar" koja je otišla u stečaj, pa zgrada ide na javno nadmetanje.

Mišljenja građana su podijeljena - neki je smatraju ultramodernom lijepom poslovnom zgradom , neki je smatraju ružnom i potpuno neuklopljenom . To je možda u ovoj situaciji manje bitno - bitnije je da je riječ o kvalitetnoj novogradnji , da se nalazi na području Kastva, da se prodaje na stečajnoj dražbi ispod vrijednosti i da se u razgovorima sa projektantom i arhitektima može izvršiti prenamjena u medicinsku ustanovu.

Osnovni razlog neglasanja za Proračun Grada Kastva za 2023. godinu od strane vjećnika HDZ-a je bio upravo Dom zdravlja u Kastvu koji nije uvršten.


Naime, iza Gradskog odbora HDZ Kastav, već  je deset godina  kontinuiranog rada na potrebi adekvatnog Doma zdravlja ( broju stanovnika i stoljeću u kojem živimo ) i kroz GV i kroz Odbor za zdravstvo, socijalnu skrb, ravnopravnost spolova i osobe treće životne dobi preko vjećnika dr. sc. Leona Kunišeka koji je bio u više mandata predsjednik istoga, u svim predizbornim programima i nekim segmentima kroz Vjeća mjesnih odobra.

Kroz materijale za 16. Sjednicu GV Grada Kastva koje smo dobili kao gradski vjećnici, nije bilo transparentno napisano da se planira kompletan Dom zdravlja smjestiti u zgradu koja je bila tema kupovine od strane Grada. Da je bila riječ o izmještenim "nekim" ordinacijama, ne bismo bili glasali ZA.

Obzirom na prezentaciju i dodatno obrazloženje gradonačelnika, vjećnici HDZ-a su glasali za kupovinu, odnosno za novi Dom zdravlja.

Zgrada "Cedra" nije najidealnije rješenje, no, idućih deset godina Kastav sigurno ne bi uspio realizirati gradnju novog ili kompletnu rekonstrukciju sa nadogradnjom postojećeg, te ovo smatramo dobrom investicijom za građane Kastva.

Isto tako, smatramo da treba jedna kompletna vizija razvoja grada Kastva, da javnost mora biti upoznata sa planovima vezano uz postojeći Dom zdravlja nakon preseljenja na novu lokaciju, vezano uz detaljnu informaciju uz zgradu bivše "Prede", sadašnji prostor Gradske uprave u staroj jezgri, kao i Kulturnog centra na Šporovoj jami koji se već godinama ne miče.

Na svemu vezanom uz Dom zdravlja i nadalje ćemo ustrajati - trenutno nedostaje jedna ordinacija opće prakse i jedna zubna ordinacija uz postojeće, sadašnje patronažne sestre trebaju adekvatnu ordinaciju, a prema mišljenju građana i povećanje broja patronažnih sestara za kvalitetno pokrivanje cjelokupnog područja od gotovo 11 000 stanovnika.

Pitanje dovoljnog broja obiteljskih liječnika, ali i specijalista, jedno je od važnijih pitanja kada se govori o zdravstvenom sustavu u Hrvatskoj. I dok su u pitanju veći gradovi, taj problem nije toliko izražen kao u manjim sredinama. 

Unazad dva mandata, liječnik, dr. sc. Leon Kunišek, kao predsjednik Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb, ravnopravnost spolova i osoba treće životne dobi pri Gradu Kastvu, s članovima Odbora detektirao je problem da ginekološka zdravstvena zaštita na području Grada nije osigurana, što čini gorući zdravstveni problem, te je kontinuirano prezentirana gradskoj upravi koja je svjesna problema, ali bez političke volje nema realizacije, tj. zdravstvenog razvoja. Sufinanciranje privatnih ginekoloških ordinacija s ograničenim brojem pregleda nije dugoročno rješenje, niti se tako vodi zdravstvena politika. Vrijeme je da se političko vodstvo Kastva pozabavi zdravstvenom politikom, te da svim Kastavkama omogući ginekološku zdravstvenu skrb na području Grada, što i zaslužuju. 

Osim navedenog, budući novi Dom zdravlja u Kastvu bio bi idealna lokacija za fizikalnu terapiju i kardiološku ambulantu. 

Vezano uz "vjećnička pitanja", vjećnici HDZ GO Kastav oglasili su se vezano uz dvije teme.

Ukazali su na učestale pritužbe građana vezano uz lošu komunikaciju s Gradom Kastvom i iznijeli osobna istraživanja, zapažanja i prijedloge vezano uz projekt "besplatnih marendi" Vlade RH.

Marende su više manje slične u svim školama "Riječkog prstena", uz pohvalu škole u Kostreni i škole u Lovranu, koje svaka na svoj način odskaču. Osnovna škola u Lovranu već prije više godina ponudila je učenicima princip marende na bazi "švedskog stola" - izvanredno prihvaćeno od strane učenika, maksimalna iskorištenost. Obzirom da je i prehrana djece jedna od stvari za koju se Gradski odbor HDZ-a zalaže već niz godina, u Proračunu Grada Kastva za 2023. godinu tražili su sufinanciranje marendi od strane JLS, te je gradonačelnik obećao da će se Grad uključiti nakon što krene projekt Vlade RH, nakon što se vide prvi pokazatelji. Grad  se treba uključiti kako bi se kvaliteta poboljšala i u trenutnim uvjetima, mada je već i sada prehrana djece kvalitetnija i znatno se povećao broj korisnika. Vjećnici HDZ-a iznijeli su i prijedlog Gradskog odbora za uvođenje toplih napitaka barem dva puta tjedno. 

Naravno, kada Kastav dobije i nužnu novu osnovnu školu,  koja je isto uvijek u svim  programima i istupanjima HDZ-a  Kastva,, a čijoj realizaciji se primičemo, nastavilja se sa nastojanjima - kuhinja za pripremu kuhanih obroka za sve učenike a ne samo korisnike produženog boravka, obroka za jaslice i sve gradske vrtiće u Kastvu, te korisnike "socijalne kuhinje".

Hrvatske škole dobile su mogućnost nabavljanja dijela voća, povrća i mliječnih proizvoda od malih lokalnih proizvođača. Lokaliziranje nabave dugo je trend u razvijenim zemljama, u najboljim slučajevima, kakvih u nekim privatnim vrtićima ima i u Hrvatskoj, sva hrana koju djeca jedu dolazi iz organskog uzgoja i lokalnih OPG-ova. Najbolji primjer nam je Sevnica iz susjedne Slovenije - OŠ Krmelj, a koja je poznata po jednom od najboljih programa zdrave prirodne prehrane u EU. 

Težimo boljem !