[HDZ u vijeću Grada Kastva]

Zdravstvena stanica i Dom umirovljenika prioritetni su projekti Grada Kastva

07.10.2021.
Dana 30. 09. 2021. godine održana je 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Kastva. Izdvajamo najbitnije vezano uz iznošene stavove, prijedloge i pitanja gradskih vijećnika, članova Gradskog odbora HDZ Kastav – Irene Kukurin Barić i Leona Kunišeka.
GO HDZ Kastav
  • L.Kunišek komentira vezano uz točku 1. dnevnog reda (Zajednički plan energetski i klimatski održivog razvitka, zdravstvena analiza) da smo kao Grad od 11000 stanovnika (kao i Opatija i Viškovo, a sa 50% manje zdravstvenih djelatnosti) previše ovisni o pružateljima zdravstvenih usluga drugih JLS, a premalo radimo na tome da smo zdravstveno samoodrživi. Treba razmotriti način otvaranja radnih mjesta iz područja zdravstva na području Grada.

ZAKLJUČAK: Zalagati ćemo se da jedan od prioriteta Grada bude nova zdravstvena stanica koja će privući nove djelatnosti, a dosadašnje unaprijediti.

  • Nadalje, L. Kunišeka zanimao je način izbora prijavljenih kandidata u Savjet mladih Grada Kastva, smatrajući da to ne smiju biti potpuni politički izbor već prema kriterijima kvalitete. Takvim netransparentnim načinom odabira uče se mlade generacije da je bitnije upisati se u stranku nego na fakultet. Suvislog odgovora nismo dobili.

ZAKLJUČAK: S obzirom da desetljećima ne postoje kriteriji vrednovanja kandidata kod izbora u Savjet mladih mladež HDZ Kastav u suradnji s Odborom za brigu o djeci, mladima, odgoju i osnovnom obrazovanju napisati će prijedlog izmjena Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Kastva vezano za izbor članova.

  • L.Kunišek komentirao je pokretanje ideje Doma umirovljenika „Prsten“ kojega je predstavio gradonačelnik u suradnji s drugim JLS i PGŽ. Inače ideja istoga potiče iz Odbora za zdravstvo u kojemu je obnašao dužnost predsjednika unatrag dva mandata. Pohvalio je aktivnost gradonačelnika i želju za razvojem kvalitetnih projekata. Čuli su se i negativni komentari od jednog od oporbenih vijećnika vezano uz razvojnu ideju.

ZAKLJUČAK: Zalagati ćemo se da jedan od prioriteta Grada bude sudjelovanje u izgradnji Doma umirovljenika te ćemo biti konstruktivna oporba koja želi kvalitetan napredak Grada.

  • Nadalje, L. Kunišek je iznio problem dionice ceste Klesarija - Gornji Turki. Na poziv građana izvršio je uvid u stvarno stanje – nedostaju nogostupi, natkrivene autobusne stanice (od kojih se neke nalaze na samoj cesti, bez ugibališta) i pješački prijelazi. Predložili smo gradskoj upravi da se razmotri mogućnost gradnje nogostupa i uz njega biciklističke staze, riješi problem autobusnih stanica i pješačkih prijelaza – što je realno moguće s obzirom na postojeće stanje. Slijedio je odgovor gradske uprave da je to županijska cesta te postoji problem otkupa zemljišta.

ZAKLJUČAK: HDZ Kastav pokušati će pomoći gradskoj upravi u rješavanju problema dionice ceste Klesarija- Gornji Turki kontaktiranjem vlasnika parcela sa sjeverne strane ceste gdje postoji mogućnost otkupa rubnih dijelova parcela i izgradnje minimalno kolnika u širini 1m. Želja nam je spriječiti potencijalna stradanja pješaka na poprilično brzoj dionici ceste.

  • L. Kunišek iznio je prijedlog osnivanje Odbora za branitelje putem kojeg bi se branitelje integriralo u zajednicu, na što je predsjednica GV rekla da uputimo i pismeni prijedlog s obrazloženjem – napomenuvši da bi možda bilo dovoljno uklopiti Odbor za branitelje u neki već postojeći, o čemu će se odluka donijeti na Gradskom vijeću.

ZAKLJUČAK: Provest će se savjetovanje s koalicijskim partnerima i Udrugom HBDR Kastav vezano za formuliranje pismenog prijedloga.

  • Nadalje, L. Kunišeka zanimalo je zašto nije obilježena 250.-ta obljetnica školstva u Kastvu (a moglo se kao turističko-povijesna atrakcija) te zašto na 150-tu obljetnicu 1. Tabora Hrvata Istre i kvarnerskih otoka nisu pozvani gradski vijećnici, predstavnici svih stranaka Kastva, te predstavnici UHBDR Kastav. Irena Kukurin Barić prisjetila se proslave 100.-te obljetnice na kojoj je bila prisutna kao učenica OŠ „Milan Brozović“ iz Kastva, organizirano zajedno sa svim učenicima tadašnje osnovne škole i riječkim srednjoškolcima. Proslava ovogodišnje 150.-te obljetnice je za osudu. Uslijedio je odgovor gradonačelnika da treba ipak malo bolje obilježiti 250 godina školstva u Kastvu, a razlog za nepozivanje predstavnika ostalih sudionika javnog života u Kastvu su protokolarni problemi uzrokovani covidom, a ne predizborna promidžba. Dragi čitači  zaključite sami koji je pravi razlog.

 

  • Irena Kukurin Barić zanimalo je koji su kriteriji pri odabiru učesnika sa kojima je sklopljen ugovor vezano uz predstojeću „Belu nedeju“ – odgovor gradonačelnika je bio da točno ne zna, no da će nas izvijestiti.
  • I. Kukurin Barić pohvalila je i brzo postavljanje špine sa vodom na igralištu Miserkino što je zamolila u ime građana toga područja na prethodnoj sjednici GV.

Želimo Vas potaknuti na aktivno sudjelovanje u gradskom vijeću preko svojih predstavnika-vijećnika.

Ukoliko imate bilo kakav prijedlog ili problem u odnosu s Gradom javite nam se na mail:

leon.kunisek@kastav.hr

irena.kukurin.baric@gmail.com

 

U ime GO HDZ Kastav gradski vijećnici:

Irena Kukurin Barić i Leon Kunišek